Lợi nhuận giữ lại là gì, công thức tính và cách sử dụng chi tiết

Lợi nhuận giữ lại là gì, công thức tính của lợi nhuận này ra sao, cách sử dụng chi tiết của phần lợi nhuận này trong doanh nghiệp như thế nào. Cùng bản tin tài chính tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

1. Lợi nhuận giữ lại là gì

Lợi nhuận giữ lại chính là phần lợi nhuận sau thuế được nằm trong cơ cấu tài chính của doanh nghiệp, nó còn được gọi là “lợi nhuận chưa phân phối” hay “lãi chưa chia”. Như vậy nên hiểu thế nào cho đúng.

Lợi nhuận giữ lại (RE) chính là phần lợi nhuận được tích luỹ của doanh nghiệp sẽ không được phân phối dưới dạng cổ tức cho cổ đông mà sẽ được để dành để tái đầu tư trở lại cho doanh nghiệp. Thường những quỹ này được dùng cho vốn lưu động và tài sản cố định (chi tiêu vốn) hoặc sẽ được phân bổ để thanh toán những nghĩa vụ nợ.

Lợi nhuận giữ lại sẽ được báo cáo trên bảng cân đối kế toán theo phần vốn chủ sở hữu của cổ đông vào mỗi cuối kỳ kế toán.

Lợi nhuận giữ lại là gì
Lợi nhuận giữ lại là gì

Lợi nhuận giữ lại chính là hình ảnh thể hiện cho mối liên hệ hữu ích giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán, bởi chúng được ghi nhận dựa theo vốn chủ sở hữu cổ đông và kết nối hai báo cáo. Mục đích cho việc giữ lại khoản thu này rất đa dạng gồm mua thiết bị và máy móc mới, chi cho nghiên cứu, phát triển các hoạtdodongj khác nhau để tạo nên sự tăng trưởng cho công ty. Việc tái đầu tư này vào công ty nhằm mục đích đạt được nhiều thu nhập hơn nữa trong tương lai.

Khi một công ty không tin rằng họ có thể kiếm đủ được lợi tức đầu tư từ những khoản thu nhập giữ lại thì họ sẽ thường phân phối những khoản thu nhập đó cho những cổ đông ở dưới dạng cổ tức hoặc tiến hành mua lại cổ phiếu.

2. Công thức tính lợi nhuận giữ lại

Sau khi biết được về khái niệm lợi nhuận giữ lại là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiệu về công thức tính lợi nhuận giữ lại. Để có cách thức tính toán chuẩn xác nhất.

Theo đó thì lợi nhuận giữ lại của một doanh nghiệp được tính dựa theo công thức sau:

RE = BP + NI (or Loss) – C – S

Trong đó:

  • RE (Retained Earnings): chính là lợi nhuận giữ lại
  • BP (Beginning Period RE): được hiểu là lợi nhuận giữ lại ban đầu
  • NI (Net Income) or Loss: Là thu nhập ròng hoặc lỗ ròng
  • C (Cash dividends): Chính là cổ tức dạng tiền mặt
  • S (Stock dividends): Chính là cổ tức dạng cổ phần

3. Những yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận giữ lại là gì

Bạn có nắm được những yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận giữ lại là gì không ? Xét về bản chất chỉ số RE của bất cứ doanh nghiệp nào cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng bởi 3 yếu tố đó là RE ban đầu, thu nhập ròng và cổ tức.

Lợi nhuận giữ lại ban đầu 

Đây chính là yếu tố đầu tiên có ảnh hưởng tới RE của doanh nghiệp. RE cuối kỳ (số dư cuối kỳ) của kỳ kế toán sẽ được trở thành số dư đầu kỳ của kế toán tiếp theo (hay chính là RE ban đầu của kỳ kế toán đó). Lợi nhuận giữ lại này sẽ được cộng dồn dựa trên RE đầu kỳ.

Sẽ có 3 trường hợp xảy ra : dương, âm hoặc bằng 0.

Thu nhập ròng ảnh hưởng tới lợi nhuận giữ lại như thế nào

Yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận giữ lại tiếp theo là thu nhập ròng. Khi mà mức thu nhập ròng có sự thay đổi hoặc biến động thì khi đó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp. Khi mức thu nhập ròng tăng thì nó đồng nghĩa với việc sẽ đóng góp vào sự gia tăng của nguồn thu nhập giữ lại. Khi mà nguồn thu nhập ròng giảm thì lỗ ròng xảy ra và khiến cho RE bị thâm hụt.

Nguồn thu nhập ròng của doanh nghiệp lại chịu ảnh hưởng bởi : Giá vốn hàng bán, doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao. Như vậy khi các khoản mục có sự biến động sẽ dẫn tới thu nhập ròng biến động và kết quả RE bị ảnh hưởng tăng hoặc giảm.

Cổ tức

Cổ tức là yếu tố thứ ba có ảnh hưởng tới lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp có thể trả cổ tức cho cổ động bằng hai hình thức, là trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nếu như doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt:

Khi trả cổ tức bằng tiền mặt là dòng tiền ra, sẽ làm giảm khoản mục tiền mặt ở trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Bởi vậy việc trả cổ tức bằng tiền mặt (tài sản lưu động) sẽ dẫn tới làm giảm lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp.

Nếu như doanh nghiệp thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu có nghĩa là việc cổ động nhận được thu nhập là cổ phiếu phổ thông của công ty và các tài khoản vốn góp bổ sung. Việc nfy làm giảm dòng tiền của doanh nghiệp dẫn tới không làm giảm khoản mục tiền mặt trong bảng cân đối kế toán và không làm giảm thu nhập giữ lại.

4. Cách sử dụng thu nhập lợi nhuận giữ lại

Sau khi nắm được khái niệm lợi nhuận giữ lại là gì, chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng thu nhập giữ lại ra sao.

Xem thêm: BOM là gì? Vai trò của BOM trong sản xuất và kinh doanh

Xem thêm: Chỉ số PCI là gì tầm quan trọng của chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

  • Lợi nhuận giữ lại sẽ được phân phối (toàn bộ hoặc 1 phần) và giữa các chủ sở hữu doanh nghiệp hay các cổ đông dưới hình thức cổ tức.
  • Được sử dụng để mang đi đầu tư và mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện có cũng như là giúp tăng năng lực sản xuất các sản phẩm hiện có hoặc thuê thêm đại lý bán hàng…
  • Có thể sử dụng cho các hoạt động sáp nhập, hoặc là mua lại hoặc hợp tác kinh doanh
  • Được sử dụng để mua lại cổ phiếu
  • Được sử dụng để chi trả bất kì khoản vay nợ nào chưa thanh toán mà doanh nghiệp đang có.

Trên đây là tổng hợp thông tin trả lời cho câu hỏi lợi nhuận giữ lại là gì, công thức tính cũng như cách sử dụng trong doanh nghiệp. Rất hy vọng bài viết đã mang tới cho bạn nhiều thông tin bổ ích giúp bạn hiểu hơn về những khái niệm được sử dụng trong tài chính hay trong doanh nghiệp.

backtop