Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 5 5 1 11/06/2024
1 7 7 0
2 3 3 1 13/06/2024
3 7 7 0
4 7 7 0
5 4 4 1 12/06/2024
6 1 4 2 15/06/2024
7 7 7 0
8 2 4 1 14/06/2024
9 0 6 1 16/06/2024

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 7 7 0
3 7 7 0
4 7 7 0
5 4 4 2 12/06/2024
6 3 3 1 13/06/2024
7 0 4 2 16/06/2024
8 7 7 0
9 1 3 2 15/06/2024
backtop