XSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

Thứ 2
17/06
2024
XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 17/06/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
32
G.7
928
G.6
tructiep - tructiep - tructiep
G.5
tructiep
G.4
tructiep - tructiep - tructiep - tructiep
tructiep - tructiep - tructiep
G.3
tructiep - tructiep
G.2
tructiep
G.1
tructiep
G.ĐB
tructiep
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 17/06/2024
Chục Số Đơn Vị
0
  1  
8 2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8 2
  9  
CN
16/06
2024
KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 16/06/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
65
G.7
913
G.6
7291 - 9110 - 4347
G.5
8687
G.4
53723 - 42624 - 67789 - 22819
41297 - 11693 - 14027
G.3
57410 - 75164
G.2
01575
G.1
70700
G.ĐB
756893
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 16/06/2024
Chục Số Đơn Vị
0 0 0 1 1
0 0 3 9 1 9
3 4 7 2  
  3 1 2 9 9
7 4 2 6
  5 7
4 6  
5 7 2 4 8 9
7 9 8  
1 3 3 7 9 1 8
Thứ 2
10/06
2024
SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 10/06/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
40
G.7
114
G.6
7409 - 8934 - 3923
G.5
6686
G.4
15063 - 16843 - 29030 - 02831
52710 - 36697 - 88189
G.3
68183 - 98232
G.2
03817
G.1
18803
G.ĐB
461491
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 10/06/2024
Chục Số Đơn Vị
3 9 0 1 3
0 4 7 1 3 9
3 2 3
0 1 2 4 3 0 2 4 6 8
3 4 1 3
  5  
3 6 8
  7 1 9
3 6 9 8  
1 7 9 0 8
CN
09/06
2024
XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 09/06/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
80
G.7
601
G.6
5174 - 4831 - 7900
G.5
3049
G.4
45378 - 49024 - 56169 - 77816
37384 - 81754 - 84948
G.3
16146 - 74631
G.2
79776
G.1
46362
G.ĐB
831147
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 09/06/2024
Chục Số Đơn Vị
0 1 0 0
6 1 0 3 3
4 2 6
1 1 3  
6 7 8 9 4 2 5 7 8
4 5  
2 9 6 1 4 7
4 6 8 7 4
4 8 4 7
  9 4 6
Thứ 2
03/06
2024
KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 03/06/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
98
G.7
060
G.6
9640 - 4445 - 1649
G.5
0589
G.4
41331 - 74787 - 86423 - 56834
98585 - 10765 - 05755
G.3
39881 - 92851
G.2
01202
G.1
90677
G.ĐB
649207
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 03/06/2024
Chục Số Đơn Vị
2 7 0 4 6
  1 3 5 8
3 2 0
1 4 3 2
0 5 9 4 3
1 5 5 4 5 6 8
0 5 6  
7 7 0 7 8
1 5 7 9 8  
  9 4 8
CN
02/06
2024
SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 02/06/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
75
G.7
500
G.6
2660 - 2462 - 4712
G.5
4437
G.4
00848 - 52355 - 64931 - 06979
65851 - 52336 - 06426
G.3
82225 - 54440
G.2
04812
G.1
85768
G.ĐB
356024
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 02/06/2024
Chục Số Đơn Vị
0 0 0 4 6
2 2 1 3 5
4 5 6 2 1 1 6
1 6 7 3  
0 8 4 2
1 5 5 2 5
0 2 8 6 2 3
9 7 3
  8 4 6
  9 7
Thứ 2
27/05
2024
XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 27/05/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
67
G.7
782
G.6
4588 - 3163 - 5918
G.5
7265
G.4
28384 - 96240 - 70844 - 33107
31976 - 97097 - 58841
G.3
22245 - 46451
G.2
56265
G.1
81650
G.ĐB
709514
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 27/05/2024
Chục Số Đơn Vị
7 0 4 5
4 8 1 4 5
  2 8
  3 6
0 1 4 5 4 1 4 8
0 1 5 4 6 6
3 5 5 6 7
6 7 0 9
2 4 8 8 1 8
7 9  
CN
26/05
2024
KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 26/05/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
57
G.7
157
G.6
1484 - 7258 - 6490
G.5
0956
G.4
11583 - 87566 - 76870 - 30662
53813 - 12241 - 67032
G.3
16117 - 01829
G.2
99145
G.1
88351
G.ĐB
306035
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 26/05/2024
Chục Số Đơn Vị
  0 7 9
3 7 1 4 5
9 2 3 6
2 5 3 1 8
1 5 4 8
1 6 7 8 5 3 4
2 6 6 5 6
0 7 1 5
3 4 8 5
0 9 2
Thứ 2
20/05
2024
SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 20/05/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
70
G.7
752
G.6
3013 - 4086 - 4063
G.5
7389
G.4
53544 - 85692 - 72355 - 98587
70963 - 64750 - 71274
G.3
07107 - 87710
G.2
94924
G.1
65869
G.ĐB
054991
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 20/05/2024
Chục Số Đơn Vị
7 0 1 5
0 3 1 9
4 2 5 9
  3 1 6 6
4 4 2 4 7
0 2 5 5 5
3 3 9 6 8
4 7 0 8
6 7 9 8  
1 2 9 6 8
CN
19/05
2024
XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 19/05/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
45
G.7
065
G.6
8325 - 7038 - 7818
G.5
6295
G.4
43607 - 69026 - 64172 - 40506
65931 - 77720 - 00746
G.3
93142 - 44156
G.2
99655
G.1
85188
G.ĐB
979256
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 19/05/2024
Chục Số Đơn Vị
6 7 0 2
8 1 3
0 5 6 2 4 7
1 8 3  
2 6 4  
5 6 6 5 2 5 6 9
5 6 0 2 4 5 5
2 7 0
8 8 1 3 8
5 9  
Thứ 2
13/05
2024
KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 13/05/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
55
G.7
407
G.6
4297 - 4184 - 8988
G.5
7379
G.4
98980 - 81357 - 70272 - 88941
42974 - 56165 - 31277
G.3
39837 - 47361
G.2
87666
G.1
84587
G.ĐB
941762
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 13/05/2024
Chục Số Đơn Vị
7 0 8
  1 4 6
  2 6 7
7 3  
1 4 7 8
7 5 6
1 2 5 6 6 6
2 4 7 9 7 0 3 5 7 8 9
0 4 7 8 8 8
7 9 7
CN
12/05
2024
SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 12/05/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
80
G.7
500
G.6
3517 - 2598 - 9571
G.5
1009
G.4
95372 - 93800 - 49646 - 75312
23986 - 16313 - 08074
G.3
15218 - 85265
G.2
36444
G.1
31072
G.ĐB
643774
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 12/05/2024
Chục Số Đơn Vị
0 0 9 0 0 0
2 3 7 8 1 7
  2 1 7 7
  3 1
4 6 4 4 7 7
  5 6
5 6 4 8
1 2 2 4 4 7 1
6 8 1 9
8 9 0
Thứ 2
06/05
2024
XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 06/05/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
99
G.7
276
G.6
7586 - 2026 - 7012
G.5
2105
G.4
16852 - 86399 - 63155 - 63208
71169 - 65552 - 80855
G.3
52964 - 82007
G.2
94928
G.1
34087
G.ĐB
643466
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 06/05/2024
Chục Số Đơn Vị
5 7 8 0  
2 1  
6 8 2 1 5 5
  3  
  4 6
2 2 5 5 5 0 5 5
4 6 9 6 2 6 7 8
6 7 0 8
6 7 8 0 2
9 9 6 9
CN
05/05
2024
KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 05/05/2024

Giải
ThừaThiênHuế
G.8
03
G.7
464
G.6
2328 - 3434 - 2479
G.5
2768
G.4
04149 - 71021 - 60761 - 79639
27052 - 43770 - 85010
G.3
29451 - 20215
G.2
67574
G.1
81306
G.ĐB
942752
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 05/05/2024
Chục Số Đơn Vị
6 0 1 7
0 5 1 2 5 6
1 8 2 5 5
4 9 3  
9 4 3 6 7
1 2 2 5 1
1 4 8 6 0
0 4 9 7  
  8 2 6
  9 3 4 7
backtop