XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Thứ 2
17/06
2024
XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 17/06/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
tructiep
G.7
tructiep
G.6
tructiep - tructiep - tructiep
G.5
tructiep
G.4
tructiep - tructiep - tructiep - tructiep
tructiep - tructiep - tructiep
G.3
tructiep - tructiep
G.2
tructiep
G.1
tructiep
G.ĐB
tructiep
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 17/06/2024
Chục Số Đơn Vị
0
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
Thứ 7
15/06
2024
KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 15/06/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
61
G.7
212
G.6
6612 - 7109 - 9046
G.5
3636
G.4
20335 - 80216 - 76116 - 78374
57299 - 70896 - 85051
G.3
73686 - 49663
G.2
06178
G.1
25900
G.ĐB
993308
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 15/06/2024
Chục Số Đơn Vị
0 8 9 0 0
2 2 6 6 1 5
  2 1 1
5 6 3 6
6 4 7
1 5 3
3 6 1 1 3 4 8 9
4 8 7  
6 8 0 7
6 9 9 0 9
Thứ 2
10/06
2024
SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 10/06/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
96
G.7
045
G.6
2574 - 6006 - 4625
G.5
8661
G.4
80726 - 24511 - 62680 - 78957
40550 - 85396 - 11062
G.3
14418 - 64804
G.2
03305
G.1
27235
G.ĐB
506737
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 10/06/2024
Chục Số Đơn Vị
4 5 6 0 5 8
1 8 1 1 6
5 6 2 6
5 7 3  
5 4 0 7
0 7 5 0 2 3 4
1 2 6 0 2 9
4 7 3 5
0 8 1
6 9  
Thứ 7
08/06
2024
XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 08/06/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
33
G.7
732
G.6
9232 - 7652 - 4501
G.5
5342
G.4
69711 - 97466 - 05379 - 18298
10103 - 96823 - 55731
G.3
46801 - 73473
G.2
37156
G.1
17601
G.ĐB
409833
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 08/06/2024
Chục Số Đơn Vị
1 1 1 3 0  
1 1 0 0 0 1 3
3 2 3 3 4 5
1 2 2 3 3 0 2 3 7
2 4  
2 6 5  
6 6 5 6
3 9 7  
  8 9
8 9 7
Thứ 2
03/06
2024
KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 03/06/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
18
G.7
383
G.6
8799 - 9860 - 6908
G.5
4714
G.4
50143 - 38217 - 16269 - 14299
89250 - 57692 - 94795
G.3
56447 - 92889
G.2
95350
G.1
98269
G.ĐB
247480
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 03/06/2024
Chục Số Đơn Vị
8 0 5 5 6 8
4 7 1  
  2 9
  3 4 8
3 7 4 1
0 0 5 9
0 9 9 6  
  7 1 4
0 3 9 8 0
2 5 9 9 9 6 6 8 9 9
Thứ 7
01/06
2024
SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 01/06/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
10
G.7
366
G.6
6844 - 5855 - 6197
G.5
4376
G.4
55409 - 70611 - 50702 - 20036
62480 - 57110 - 63433
G.3
34095 - 96878
G.2
23403
G.1
71112
G.ĐB
333958
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 01/06/2024
Chục Số Đơn Vị
2 3 9 0 1 8
0 1 2 1 1
  2 0 1
3 6 3 0 3
4 4 4
5 8 5 5 9
6 6 3 6 7
6 8 7 9
0 8 5 7
5 7 9 0
Thứ 2
27/05
2024
XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 27/05/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
27
G.7
711
G.6
3477 - 1426 - 4465
G.5
4571
G.4
63287 - 38594 - 91657 - 35083
10533 - 41451 - 56399
G.3
34246 - 22339
G.2
55513
G.1
14593
G.ĐB
765258
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 27/05/2024
Chục Số Đơn Vị
  0  
1 3 1 1 5 7
6 2  
3 9 3 1 3 8 9
6 4 9
1 7 8 5 6
5 6 2 4
1 7 7 5 7 8
3 7 8 5
3 4 9 9 3 9
Thứ 7
25/05
2024
KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 25/05/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
56
G.7
346
G.6
0453 - 2799 - 3508
G.5
1332
G.4
23678 - 45681 - 06355 - 80042
69522 - 74957 - 33392
G.3
53620 - 33972
G.2
44220
G.1
18331
G.ĐB
056236
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 25/05/2024
Chục Số Đơn Vị
8 0 2 2
  1 3 8
0 0 2 2 2 3 4 7 9
1 2 6 3 5
2 6 4  
3 5 7 5 5
  6 3 4
2 8 7 5
1 8 0 7
2 9 9 9
Thứ 2
20/05
2024
SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 20/05/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
85
G.7
652
G.6
6618 - 3005 - 4307
G.5
1931
G.4
75791 - 88011 - 09284 - 81848
54210 - 16359 - 55293
G.3
24794 - 79754
G.2
92683
G.1
37865
G.ĐB
817292
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 20/05/2024
Chục Số Đơn Vị
5 7 0 1
0 1 8 1 1 3 9
  2 5 9
1 3 8 9
8 4 5 8 9
2 4 9 5 0 6
5 6  
  7 0
3 4 8 1 4
1 2 3 4 9 5
Thứ 7
18/05
2024
XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 18/05/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
18
G.7
644
G.6
6977 - 4069 - 2583
G.5
7046
G.4
75112 - 69899 - 73261 - 41899
34195 - 83141 - 16416
G.3
50419 - 25948
G.2
50566
G.1
81584
G.ĐB
067456
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 18/05/2024
Chục Số Đơn Vị
  0  
2 6 9 1 4 6
  2 1
  3 8
1 4 6 8 4 4 8
6 5 9
1 6 9 6 1 4 5 6
7 7 7
3 4 8 4
5 9 9 9 1 6 9 9
Thứ 2
13/05
2024
KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 13/05/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
38
G.7
649
G.6
9782 - 5090 - 4323
G.5
9344
G.4
01892 - 79035 - 04069 - 85861
92539 - 22624 - 74152
G.3
76210 - 98118
G.2
48222
G.1
35512
G.ĐB
968020
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 13/05/2024
Chục Số Đơn Vị
  0 1 2 9
0 2 8 1 6
0 2 3 4 2 1 2 5 8 9
5 9 3 2
4 9 4 2 4
2 5 3
1 9 6  
  7  
2 8 1
0 2 9 3 4 6
Thứ 7
11/05
2024
SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 11/05/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
63
G.7
133
G.6
6778 - 9029 - 0341
G.5
9655
G.4
93664 - 49006 - 76322 - 94256
40581 - 26258 - 18239
G.3
38619 - 25628
G.2
26648
G.1
53134
G.ĐB
416236
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 11/05/2024
Chục Số Đơn Vị
6 0  
9 1 4 8
2 8 9 2 2
3 4 6 9 3 3
1 8 4 3 6
5 6 8 5 5
4 6 0 3 5
8 7  
1 8 2 4 5 7
  9 1 2 3
Thứ 2
06/05
2024
XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 06/05/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
20
G.7
035
G.6
8249 - 1183 - 9938
G.5
4487
G.4
49008 - 77595 - 24881 - 80293
30158 - 02758 - 76579
G.3
64996 - 70372
G.2
99786
G.1
97762
G.ĐB
833301
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 06/05/2024
Chục Số Đơn Vị
1 8 0  
  1 0 8
  2 6 7
5 8 3 8 9
9 4  
8 8 5 3 9
2 6 8 9
2 9 7 8
1 3 6 7 8 0 3 5 5
3 5 6 9 4 7
Thứ 7
04/05
2024
KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 04/05/2024

Giải
Hồ Chí Minh
G.8
60
G.7
696
G.6
5406 - 8132 - 8130
G.5
3319
G.4
03149 - 73454 - 50400 - 49097
79262 - 34507 - 66844
G.3
00130 - 41719
G.2
74106
G.1
54533
G.ĐB
742011
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 04/05/2024
Chục Số Đơn Vị
0 6 6 7 0 0 3 3
1 9 9 1 1
  2 3 6
0 0 2 3 3 3
4 9 4 4 5
4 5  
2 6 0 0 9
  7 0 9
  8  
6 7 9 1 1 4
backtop